Privacy

Chính sách Bảo mật Internet

Bằng cách gửi dữ liệu trên trang web của NAVY, bạn đồng ý với việc truyền tải dữ liệu được thu thập trên trang web để đáp ứng yêu cầu tự nguyện của bạn


Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được bạn cung cấp cụ thể và tự nguyện cho trang web NAVY, chẳng hạn như tên, chức danh, địa chỉ công ty, địa chỉ email và điện thoại từ khách truy cập trang web. NAVY không chủ động tìm kiếm thông tin nhân khẩu học, bao gồm giới tính và nghề nghiệp. Tuy nhiên, nó có thể được nhập khi bạn trả lời đơn xin việc trực tuyến. Chính sách của NAVY là giới hạn thông tin được thu thập chỉ ở mức thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành yêu cầu của khách truy cập.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký. 

Khi bạn đăng ký NAVY, ngoài các thông tin cá nhân trên, chúng tôi có thể hỏi thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn cần phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian.


Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin cá nhân của thành viên sẽ được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp sau:

Cung cấp thông tin về dịch vụ và sản phẩm qua email

Gửi thông báo khuyến mại, chạy chương trình PR cho các dịch vụ, sản phẩm mới trên website

Liên lạc khi cần điều tra thêm thông tin khách hàng

Phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, nhằm mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ

Trả lời các thắc mắc yêu cầu của khách hàng bằng việc trả lời qua email, điện thoại hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên

Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào trên website.


Các bên thứ ba

Chính sách của NAVY chỉ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trong các trường hợp sau: theo yêu cầu của pháp luật thông qua trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc quy trình pháp lý khác, khi được yêu cầu rõ ràng bởi khách truy cập có nhận dạng hợp lý,khi được yêu cầu giao tài liệu theo yêu cầu của khách

Trang web NAVY không thu thập hoặc biên soạn thông tin nhận dạng cá nhân để phổ biến hoặc bán cho các bên bên ngoài nhằm mục đích tiếp thị người tiêu dùng, hoặc thực hiện gửi thư thay mặt cho các bên thứ ba.

Có những nơi trên trang web của NAVY liên kết đến các trang web khác không hoạt động theo các thông lệ về quyền riêng tư của NAVY. Khi bạn liên kết đến các trang web khác, các quy tắc bảo mật của NAVY không còn được áp dụng nữa.


Lựa chọn

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho NAVY thông qua trang web là do bạn tự nguyện cung cấp. Nếu sau đó, bạn chọn hủy đăng ký danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn trên các trang thích hợp hoặc bạn có thể liên hệ với NAVY tại [email protected] 


Truy cập

Bạn có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn đã gửi qua trang web NAVY. Các thắc mắc về tính chính xác của việc xác định thông tin đã được gửi trước đây cho NAVY thông qua trang web của NAVY hoặc yêu cầu xóa thông tin lỗi thời, nên được chuyển đến [email protected]. NAVY cam kết cung cấp khả năng tiếp cận hợp lý và thiết thực cho bạn để bạn có cơ hội xác định và sửa chữa bất kỳ lỗi nào. Khi được yêu cầu và thực tế, NAVY sẽ xóa thông tin nhận dạng khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Khi thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ, NAVY chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chính xác về thông tin sau khi bạn đã nhập và xác minh dữ liệu. NAVY không chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác liên tục của nội dung thông tin cá nhân. Khi thực tế có thể, nếu NAVY được thông báo rằng bất kỳ dữ liệu nào của bạn được thu thập thông qua trang web của chúng tôi không còn chính xác, NAVY sẽ thực hiện các chỉnh sửa dựa trên thông tin cập nhật được cung cấp bởi khách truy cập được nhận dạng đúng.


Bảo mật

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên

Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đơn đăng kí của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer - là 100% an toàn

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ban quản trị website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết

Trong trường hợp khác khi khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của chúng tôi [email protected]. Khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn và khôi phục 


Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thông tin cá nhân hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi đã thay đổi.